Persoonlijke ontwikkeling van leiders, teams en organisaties

Het Centrum voor Leiderschap & Authenticiteit (CLA) begeleidt leidinggevenden en hun teams in hun persoonlijke ontwikkeling als leider.

Complexe hedendaagse leiderschapsdilemma’s  vragen van leidinggevenden de inzet van al hun vermogens. Focus op het cognitieve is belangrijk, maar niet voldoende. Succesvolle leiders ontwikkelen hun volledige intelligentie: cognitieve intelligentie (IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ). Het CLA begeleidt leidinggevenden en hun teams bij deze ontwikkeling, door middel van:IQ

Het IQ meet het cognitieve vermogen van een persoon. Dit is het verstandelijk vermogen tot het opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re-)produceren van informatie

naar boven

EQ

Emotionele Intelligent is het vermogen je eigen emoties en die van anderen te herkennen en te managen. Emotionele intelligentie vormt het fundament van persoonlijke effectiviteit en samenwerking.

naar boven

SQ

SQ is het vermogen zin te geven aan het bestaan, te weten wat je missie is en welke keuzes daarbij passen. Leiders met een goed ontwikkelde SQ laten zich leiden door hun authentieke kern. Ze weten wie ze werkelijk zijn en hanteren dit als leidraad bij de leiderschapsdilemma’s waar ze voor staan.

naar boven