Organisaties

Organisatieontwikkeling

Een reorganisatie, een cultuurverandering of het implementeren van een nieuwe strategie. Het vraagt allemaal om een verandering in uw organisatie, van structuur én gedrag. Het begint met een heldere omschrijving van wat er moet veranderen en het vormgeven van een nieuwe aanpak en structuur. De sleutel tot succes zit ‘m in het daadwerkelijk realiseren van een gedragsverandering.

Veel verandertrajecten lopen op dit onderdeel spaak. Organisatiebrede gedragsverandering is taaie materie. Met het ontwikkelen van nieuw gedrag en vaardigheden van individuele medewerkers of teams bent u er nog niet. Het gaat om het toepassen van dit gedrag in de praktijk van alle dag. Daarvoor is inzicht nodig. Inzicht in de oorzaken van het huidige gedrag van uw medewerkers. Wat zijn de ongeschreven regels van uw organisatie, die oud en ongewenst gedrag in stand houden. Welke veranderingen moeten plaatsvinden om daadwerkelijke verandering in gedrag mogelijk te maken?

Wij ondersteunen organisaties in verandertrajecten door een combinatie van:

  • Individuele trainingen, op gedrag en vaardigheden
  • Teamontwikkeling en teamcoaching
  • Inzicht de ongeschreven regels van de organisatie en advies over structurele veranderingen