Teams

Teamontwikkeling

Leidinggeven wordt steeds complexer. Leidinggevenden zijn steeds meer op hun team aangewezen om richting te geven aan hun organisatie en bij te sturen. Dit vraagt van het leiderschapsteam dat ze ook daadwerkelijk als team functioneren. Wij ondersteunen leiderschapsteams bij hun ontwikkeling als team, door met hen te werken aan:

  • Helderheid in structuur
    Helderheid in teamstructuur vormt een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van teams. Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld, wat is het doel van het team en hoe vindt overleg en besluitvorming plaats. Het lijken open deuren. In de praktijk blijkt dat onduidelijkheid over de structuur een veelvoorkomende knelpunt te zijn. Veelvoorkomend, en gelukkig vaak ook eenvoudig op te lossen.
  • Gedrag binnen het team
    Aandacht voor de manier waarop teamleden met elkaar omgaan heeft effect op het individueel gedrag van teamleden en het teamgedrag van de groep. Vanuit de systeemtheorie en de Transactionele Analyse onderzoeken we patronen in het gedrag en kijken we naar de onderliggende overtuigingen. Dit draagt bij tot een gedragsverandering op een fundamenteel niveau.


Individueel gedrag

Bewustzijn van je eigen gedrag en de impact daarvan op anderen is een belangrijke eerste stap in het ontwikkelproces. Wij werken met teams aan open communicatie en het creëren van een klimaat waarin teamleden elkaar vanzelfsprekend feedback geven op gedrag.

naar boven

Teamgedrag

Een team is echter ook een eigen systeem. Een systeem van interacties tussen mensen, met terugkerende patronen. Inzicht in de onderliggende groepsdynamica en deze op verschillende niveau’s doorgronden en doorvoelen helpen om deze patronen te doorbreken. En daarmee komen de gewenste ontwikkeldoelen een stapje dichterbij.

Wij ondersteunen leiderschapsteams in de diverse stadia van teamontwikkeling. Afhankelijk van de ontwikkelbehoeften van het team nemen dergelijke ontwikkeltrajecten 6 tot 12 maanden in beslag. Individuele coaching van de teamleider kan onderdeel uitmaken van een dergelijk traject.

naar boven